For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Nhà phân phối Senko chính thức tại Việt Nam

Kể từ tháng 08/2014, EMIN là Nhà phân phối chính thức các thiết bị & dịch vụ của hãng Senko tại Việt Nam. SENKO là hãng sản xuất cảm biến đo khí, thiết bị đo khí nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Apply your mail to get promotion information