For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Nhà phân phối Presys chính thức tại Việt Nam

Kể từ tháng 05/2017, EMIN là Nhà phân phối chính thức các thiết bị & dịch vụ của hãng Wavecontrol tại Việt Nam.Presys là thương hiệu sản xuất mang đẳng cấp thế giới. Presys chuyên về thiết bị đo đạc và hiệu chuẩn

Apply your mail to get promotion information