TOP WS-1314 滑动插座 (13~14mm)

Range of use: 13~14mm

Chiều dài: 70mm

Trọng lượng: 65g

Outside diameter φ: 19mm

Small socket length: 9-45mm

Big socket length: 14-50mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化