Máy hiện sóng số Rigol DS1052E, 50MHZ, 2 kênh - Luôn sẵn hàng

expected string or bytes-like object