Máy đo quang kiểm tra độ rò rỉ của màng lọc Hepa và Ulpa ATI 2i

expected string or bytes-like object