Đồng hồ vạn năng Fluke 289 hiển thị tín hiệu dạng sóng

expected string or bytes-like object