CT/PT 테스터 수리 서비스

Sửa chữa thiết bị thí nghiệm CT/PT , sua chua thiet bi thi nghiem CT/PT