3D 캡처 시스템 보정

Hiệu chuẩn hệ thống chụp 3D, hieu chuan he thong chup 3D