HP/AGILENT/KEYSIGHT 장비 대여 서비스

EMIN Việt Nam cho thuê thiết bị đo, thiết bị thí nghiệm điện, cho thuê máy hiện sóng, cho thuê máy phát xung, cho thuê nguồn AC/DC...các hãng AGILENT, KEYSIGHT