DLAB 18300109 蒸発フラスコ (500ml)

Volume: 500ml

Size: KS 35/20

  • 良質な取り決め
  • オリジナル保証
  • 宅配便
  • 買い取り簡単化